Kategorijas:

Kas notiek SynotTip - paliek SynotTip!

Kas notiek SynotTip - paliek SynotTip!

23.11.2017

Sākot ar 09.11.2017. visiem azartspēļu rīkotājiem Latvijā ir pienākums veikt klienta izpēti, ja darījuma summas apmērs ir vismaz 2000 EUR.

Sasniedzot šo apmēru, mēs Jums uz e-pastu nosūtīsim klientu identifikācijas anketu. Lai turpinātu lietot SynotTip pakalpojumus Jums šī anketa ir jāaizpilda un jāatsūta mums atpakaļ. Anketu nepieciešams aizpildīt tikai vienu reizi. Aptuvenais anketas aizpildīšanas laiks ir 3 minūtes.

Paldies par sapratni.

Zemāk skatiet MK noteikumu izrakstu uz kura pamata mēs darbojamies.

IZRAKSTS

Grozījumi 17.07.2008 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas stājas spēkā 09.11.2017

11.pants Pienākums veikt klienta izpēti

(1) Likuma subjekts veic klienta izpēti:

1) pirms darījuma attiecību uzsākšanas;

[..]

4) ja likuma subjekts — izložu un azartspēļu organizētājs —, veicot darījumu ar klientu par summu, kuras apmērs ir 2000 euro vai vairāk, tai skaitā ja klients laimē, pērk spēles dalības līdzekļus vai loterijas biļetes vai šajā nolūkā maina ārvalstu valūtu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas

Nospiediet Esc, lai aizvērtu